Bij u in de straat

Wanneer wij bij u aan het werk gaan dan gaat dat natuurlijk niet geheel ongemerkt voorbij. Er zijn dagelijks medewerkers van ons bij u aan huis. Om veilig te werken maken we gebruik van steigermateriaal en eventueel hoogwerkers. U mag er vanuit gaan dat wij ons uiterste best doen om de overlast die onze werkzaamheden met zich meebrengen tot een minimum te beperken.

Om u op weg te helpen en uw eventuele medewerking te vragen wat de continuiteit positief kan beinvloeden en daardoor de overlast zal beperken, hebben wij voor u een aantal handige tips en weetjes genoteerd.

Bereikbaar maken buitenzijde:

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, moeten onze vaklieden er goed bij kunnen. Omdat er veelal aan de kozijnen gewerkt gaat worden, is het uitermate belangrijk dat de directe omgeving van deze kozijnen leeg is. Daarom vragen we aan u om aan de tuin-, balkon- of galerijzijde alle obstakels als tuinmeubels, plantenbakken e.d. tijdelijk te verwijderen. Ook begroeiingen moeten gesnoeid zijn, óf met een touw weggetrokken zijn. Satellietschotels zijn vaak zo gemonteerd dat ze buiten de gevel uitsteken. Doordat wij met steigers en ander klimmateriaal langs de gevel moeten, kunnen deze schotels onbedoeld beschadigd raken. Daarom verzoeken wij u om de schotels tijdelijk te verwijderen of zo weg te draaien dat er geen beschadigingen kunnen ontstaan. Ook binnen is het verstandig om voorwerpen uit de vensterbanken te halen.

Openen van ramen en deuren:

Het openmaken en openhouden van ramen en deuren is een vervelend onderdeel van het schilderwerk. Ramen zitten er niet voor niets. Deze moeten als het nodig is kou, wind maar ook ongewenste gasten buiten houden. Toch zullen ramen en deuren maar ook de sponningen ervan geschilderd moeten worden. Wij verzoeken u om de vensterbanken tijdelijk leeg te maken en gordijnen, vitrage en lamellen aan de kant te schuiven. Het kan voorkomen dat deze door de wind of tocht vanuit de woning in de natte verflaag belanden.

Wanneer de ramen zijn geschilderd adviseren wij u om deze na minimaal 5 uur droogtijd voorzichtig dicht te doen. Het is beter wanneer u het raam nog niet op slot zet maar op de ventilatie stand. Dit zodat er nog een matige luchtcirculatie langs het deel kan. Na 48 uur is de verflaag geheel droog en kunt u de ramen en deuren weer als van ouds sluiten. Let op wanneer u vroegtijdig uw ramen en deuren sluit kunnen dit beschadigingen met zich mee brengen.

Huisdieren:

Indien u huisdieren heeft dan adviseren wij u om hier alert mee om te gaan. Uw hond kan bij uw afwezgheid niet zo vriendelijk blijken als dat u dacht en de kat kan door een pas aangebrachte verflaag lopen. U zult begrijpen dat wij, wanneer we aan het werk zijn, ons concentreren op hetgeen wij moeten doen, waardoor wij niet uw huisdier in de gaten kunnen houden.

Sleutel policy:

Gedurende onze uitvoering, blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Dus in het geval dat er via een voor de schilder openstaand raam of deur spulletjes bij u weggenomen worden, ligt de juridische aansprakelijkheid niet bij de woningbeheerder noch bij ons, maar bij u. Dat betekent dus eens temeer dat wij samen met u zorgvuldige afspraken zullen maken over wanneer we bij u aan de slag gaan, zeker over het openen en sluiten van ramen en deuren en het gebruik van de huissleutels.

Schade aan uw eigendommen:

U mag er van uitgaan dat wij de werkzaamheden zullen uitvoeren met respect voor uw spullen. Mocht er toch iets bij u beschadigd of vervuild zijn geraakt en denkt u dat wij daar verantwoordelijk voor zijn, kunt u ons daarop natuurlijk gewoon aanspreken. U kunt dit meteen melden bij de uitvoerder of een van de vaklieden op het werk. Bellen met ons vestiging kan uiteraard ook, wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 03 41 – 41 60 41.

Werkzaamheden bij slecht weer:

Wij zijn als schildersbedrijf sterk afhankelijk van het weer. Met name is het weer in Nederland de laatste jaren steeds wisselvalliger en komt het wel eens voor dat wij hierdoor niet verder kunnen. Wanneer de weersvoorspellingen een slechte dag aan geven zullen wij contact met u opnemen indien wij een afspraak met u hebben gemaakt voor het verzetten van deze. Wanneer wij zonder afspraken de woningen langs lopen wordt dit niet per bewoner doorgegeven maar u kunt er dan vanuit gaan dat wij met beter weer verder gaan met de werkzaamheden. Wij voegen hier aan toe dat wanneer het een langere periode slecht is wij zullen trachten onze continuiteit te waarborgen en onze medewerkers elders te plaatsen. (bijvoorbeeld binnen). Het kan dan voorkomen dat wanneer er een mooie dag in een week zit met vier slechte dagen, dat ook deze ene mooie dag onze medewerkers niet op uw project aanwezig zullen zijn.

Mochten de werkzaamheden bij een groot project horen kan het zijn dat wij gebruik maken van afscherming doeken. Zo’n afscherming wil nog al eens wat windgeruis veroorzaken en zeker de hoeveelheid daglicht in de woningen erachter tijdelijk verminderen. Mocht u naar aanleiding van deze afscherming klachten hebben, kunt u dat het best met een van de vakmensen overleggen.

Werktijden:

’s Morgens kunt u om 7:30 uur al de eerste bewegingen waarnemen. Rond de klok van negen uur wordt er een eerste pauze gehouden van ongeveer een kwartier. Tussen de middag wordt er om 12:30 uur een half uur geluncht. Omdat we zo vroeg beginnen is de werkdag om dan ook om 15:45 uur afgelopen. U mag er zeker op rekenen dat onze mensen ’s morgens vroeg rekening met u houden en zo min mogelijk herrie maken.

Privacy en eigendom:

U mag van onze medewerkers verwachten dat ze voorzichtig omspringen met uw privacy en eigendommen. Onze vakmannen gedragen zich netjes: gebruiken geen ongepaste taal, roken niet in uw woning, maken geen ongevraagd gebruik van uw voorzieningen enz. Alle eventueel door ons veroorzaakte schade wordt u meteen gemeld. De vaklieden gebruiken geen radio of andere geluidsapparatuur zonder uw uitdrukkelijke toestemming en altijd op een gepast geluidsniveau, dus nooit verder dragend dan één woning. De vakman laat de werkplek na de uitvoering van het werk, in alle redelijkheid, in dezelfde staat achter als deze werd aangetroffen.

Info onderhoud schilderwerk:

Het schilderwerk aan uw woning blijft er aanzienlijk langer beter uitzien, als u of het bedrijf wat u hiervoor inschakelt bij het ramen lappen meteen ook het houtwerk schoonmaakt. Dat hoeft niet iedere keer, maar 2 à 3 keer per jaar het houtwerk schoonmaken doet wonderen.

Daarnaast adviseren wij minimaal eens in de drie jaar uw schildewerk te laten controleren om “beginnende gebreken”. Op deze manier bent u er dan tijdig bij en kan, indien nodig, direct actie worden ondernomen.

Mocht er iets voorvallen of heeft u suggesties voor verbetering dan horen wij dit uiteraard graag, met deze informatie kunnen wij ons product verbeteren dan wel aanpassen om herhaling te voorkomen.

Wij vragen u dan vriendelijk aan ons te mailen, u kunt dit het beste doen op het volgend adres: info@teunissenharderwijk.nl (bij voorvallen graag vermelden om welk project het gaat).

Schildersbedrijf glashandel Teunissen, all round in onderhoud……